Kể từ hôm nay, Binance Chain và Binance Smart Chain (BSC) sẽ trở thành BNB Chain. Sự chuyển đổi này càng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của BSC với token BNB cùng hệ sinh thái BNB.

Theo bước chân của nhiều dự án được cộng đồng hỗ trợ, BNB đã và đang trên hành trình phát triển của riêng mình để hướng tới sự đổi mới và phân quyền lớn hơn, và  BNB đã vượt qua Binance về các trường hợp sử dụng.

BNB, viết tắt của “Build and Build” (trước đây gọi là Binance Coin), là gas token blockchain – “cung cấp năng lượng” cho các giao dịch trên BNB Chain.

BNB chain bao gồm:

  • BNB Beacon Chain (trước đây là Binance Chain) – Quản trị chuỗi BNB (stake, bỏ phiếu)
  • BNB Smart Chain (BSC) (trước đây là Binance Smart Chain) – Tương thích với EVM, các lớp đồng thuận và các hub đa chuỗi.
Sự kiện đổi tên này đồng thời mang đến nhiều tiến bộ hơn để giúp người dùng, dự án và nhà phát triển được kết nối với cộng đồng BNB Chain. BNB Chain sẽ bao gồm các ứng dụng quy mô lớn, bao gồm GameFi, SocialFi và Metaverse. Đặc biệt:
  • Mở rộng quy mô từ một chuỗi sang đa chuỗi
  • Tăng cường thông lượng của BSC
  • Giới thiệu cơ chế quản trị chuỗi
  • Cải thiện các giải pháp mở rộng quy mô và mở rộng bộ xác nhận của BSC từ 21 lên 41 (với 20 trình xác nhận hoạt động như nhà sản xuất khối ứng viên)

BNB Chain vẫn là một hệ sinh thái dựa trên cộng đồng, nguồn mở và phi tập trung. Thông qua khái niệm MetaFi, cộng đồng BNB Chain sẽ hướng tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp sức mạnh cho nền kinh tế ảo song song với thế giới thực.

Shares:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *