Biểu thị cam kết tiếp tục của Trung Quốc đối với lĩnh vực tiền điện tử, đó là phát triển cơ sở hạ tầng blockchain ở Thượng Hải dự kiến ​​​​vào năm 2025. 

Trung Quốc tiếp tục “mục tiêu chiến lược” là phát triển kỹ thuật số ở Thượng Hải. Thành phố của Trung Quốc được thiết lập để khuyến khích và áp dụng công nghệ blockchain vào nền kinh tế và dịch vụ công cộng.

Thượng Hải muốn có cơ sở hạ tầng blockchain vào năm 2025

Trong một ví dụ khác về cam kết của đất nước, Trung Quốc đang tiến tới kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng blockchain cho một trong những thành phố lớn nhất của họ, Thượng Hải.

Thống đốc thành phố Thượng Hải đã công bố kế hoạch và ý nghĩa của nó trong tương lai ngắn hạn và dài hạn.

Cụ thể, Trung Quốc chuẩn bị phát triển cơ sở hạ tầng blockchain ở Thượng Hải vào năm 2025. Tuy nhiên, bản cập nhật chính thức của chính phủ cho biết kế hoạch này là “tăng cường ứng dụng blockchain trong nền kinh tế thực”. Cũng như sử dụng ứng dụng đó trong các lĩnh vực khác.

Bản cập nhật ghi nhận quan điểm của thành phố về “blockchain là một bước đột phá quan trọng để đổi mới độc lập các công nghệ cốt lõi”. Sau đó, nói về vai trò quan trọng của nó trong sự phát triển công nghệ của Thượng Hải.

Hơn nữa, kế hoạch được thiết lập để giới thiệu “khả năng triển khai nhanh chóng on-chain và cross-chain”. Ngoài ra, lưu ý rằng “tiến bộ đột phá đã được thực hiện trong công nghệ cốt lõi của blockchain,” mà thành phố sẽ đưa vào sử dụng.

Trung Quốc đang thực hiện các hành động tương tự ở các thành phố khác nhau. Họ đã sử dụng loại công nghệ kỹ thuật số này ở các thành phố như Nam Kinh, nơi đã tạo ra một loạt các phát triển metaverse. Ngoài ra, Trịnh Châu đã đưa ra các hoạt động metaverse tương tự để hỗ trợ lĩnh vực đang phát triển.

Shares:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *