Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã công bố đánh giá rủi ro đầu tiên đối với NFT, tuyên bố rằng chúng rất có khả năng liên quan đến gian lận và lừa đảo. Báo cáo dài 29 trang cũng lưu ý rằng mặc dù NFT thường không liên quan đến tài trợ khủng bố nhưng chúng rất dễ bị sử dụng làm money mules (tạm dịch: con lừa tiền)*.

Đánh giá cho thấy những kẻ hoạt động bất hợp pháp sử dụng NFT để tạo điều kiện rửa tiền, mặc dù đôi khi chúng tích hợp kỹ thuật này với các kỹ thuật khác để che giấu các nguồn thu nhập bất chính. Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng do tính ẩn danh của người mua và người bán nên tình trạng trộm cắp và lạm dụng trên thị trường NFT rất cao, gây khó khăn cho việc theo dõi các NFT bị đánh cắp hoặc NFT có được từ các nguồn bất hợp pháp.

Bộ Ngân khố chỉ ra rằng hầu hết hoạt động rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố đều được thực hiện thông qua tiền fiat. Tuy nhiên, nó đặt ra nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm gian lận và rửa tiền trên thị trường NFT. Các tội phạm khác nhau có thể nhanh chóng bán hoặc trao đổi NFT bị đánh cắp trên thị trường để tránh bị nhận dạng và che giấu danh tính của chủ sở hữu thực sự. Một vấn đề khác là nhiều nền tảng NFT không yêu cầu thông tin khách hàng, điều này cản trở việc truy tìm trong trường hợp rửa tiền.

Báo cáo cũng thảo luận về rủi ro gian lận và lừa đảo trên thị trường NFT, bao gồm các trường hợp như “kéo thảm” và bán hàng giả. Hơn nữa, còn có những nghi vấn về vi phạm bản quyền, đặc biệt trong trường hợp một tác phẩm nghệ thuật mà tội phạm mạo danh các quyền do NFT cấp và làm tăng giá trị của nó.

Đề xuất các quy tắc cho thị trường NFT

Bộ Ngân khố đề nghị tất cả các cơ quan có thẩm quyền thiết lập các quy tắc cụ thể về NFT để làm rõ các yêu cầu tuân thủ đối với thị trường NFT. Điều này có thể liên quan đến việc phát hành các thông tư, thông báo và chỉ thị tập trung vào tài sản kỹ thuật số, bao gồm thông tin chi tiết về cách luật hiện hành quản lý NFT và nền tảng giao dịch cho các tài sản này.

Họ cũng khuyến nghị liên hệ với khu vực tư nhân để thông báo cho các bên liên quan biết về các yêu cầu quy định có thể góp phần vào sự phát triển của các nền tảng NFT tuân thủ. Đánh giá đã xem xét khía cạnh tài chính của thị trường NFT và nhấn mạnh vấn đề thiếu các biện pháp ngăn chặn rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt trên thị trường NFT.

Hơn nữa, chính phủ Hoa Kỳ đã nghiên cứu hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trên thị trường tiền điện tử trong vài năm. Chống rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp luôn là mối lo ngại của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, trong đó các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đang giải quyết các điều khoản và dự luật về vấn đề này.

Vào tháng 3, một nghiên cứu khác của chính phủ Hoa Kỳ về NFT cũng tuyên bố rằng không cần có luật riêng về vi phạm bản quyền và thương hiệu. Mặt khác, đánh giá mới nhất của Bộ Ngân khố liên quan trực tiếp hơn đến những rủi ro tiền tệ của thị trường NFT.

*Money mules là một thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả những người hoặc tổ chức tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc gian lận tài chính bằng cách chuyển tiền từ một nguồn đến nguồn khác. Cụ thể, họ thường được sử dụng để chuyển tiền từ các hoạt động phạm tội, như lừa đảo qua mạng, sang các tài khoản ngân hàng khác nhằm làm cho nguồn gốc của tiền trở nên khó xác định.

Shares:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *